Tradiční Kabaret U Fleků 6. 4. 2018

Zveme Vás dne 6. 4. 2018 od 20 hodin na náš tradiční Kabaret U Fleků.

A dále každý první pátek v měsíci se na Vás budeme těšit ve stejném čase.

V jiné dny dle dohody a zájmů návstěvníků.

Vstupné 100,- Kč / osoba

 

Mimořádené Kabarety:

29/4 od 19 hodin

13/7 od 19 hodin

Comments are closed.